logo

Segedinski put 89

24415 Bački Vinogradi, Srbija

Pon-Pet 7.00 - 15.00

E-mail: office@energomont.rs

Usluge

Energomont katalog

Katalog transformatora

 

 

REVIZIJA TRANSFORMATORSKIH STANICA

Energomont poseduje visoko kvalifikovanu radnu snagu, ogromno iskustvo sticano višedecenijskim radom na polju revizija distributivnih transformatorskih stanica. Pored navedenog, Energomont poseduje veoma sofisticiranu mernu opremu kojom se može detektovati bilo koja vrsta kvara, otkloniti je i preduprediti potencijalne havarije.

Pod revizijom distributivnih transformatorskih stanica se podrazumeva skup operacija u cilju provere rada funkcionalnosti svakog elementa koji se nalazi u stanici, provera električnih veličina i detekcija svih nepravilnosti kako bi se njihovim preventivnim otklanjanjem došlo do pouzdane energetske slike svakog objekta.

Kontrolni pregled transformatorskih stanica obuhvata:

 • Vizuelni pregled opšteg stanja TS (Transformatorske stanice)
 • Kontrola celokupne opreme transformatora TS
 • Provera ispravnosti svih spojeva
 • Kontrola opreme za manipulaciju i zaštitnih sredstava
 • Kontrola opreme za protivpožarnu zaštitu

Kontrolna merenja transformatorskih stanica obuhvata:

 • Merenje otpora uzemljenja TS
 • Termovizijsko snimanje (Ovo snimanje se sprovodi pre samog izvršenja revizije, pri maksimalnom mogućem opterećenju)
 • Merenje padova napona na rasklopnoj opremi pri JSS 100A (Pored merenja vrši se i funkcionalno testiranje svakog rasklopnog elementa pojedinačno)
 • Merenje otpora izolovanosti namotaja ET (Energetskog transformatora)
 • Merenje dielektrične probojnosti transformatorskog ulja (Ovo je laboratorijsko merenje, uzorak ulja se uzima na terenu, a merenja se sprovode u laboratoriji)

39_1.jpg

Funkcionalne provere elemenata:

 • Provera ispravnosti Buholc releja na ET uz proveru isključenja izvršnog elementa u slučaju prorade istog
 • Provera rada kontaktnog termometra na ET uz proveru isključenja izvršnog elementa u slučaju prorade istog
 • Provera dimenzionisanja zaštitnih elementa (Od struje KS i preopterećenja) i provera delovanja na izvršni član
 • Provera funkcionalnosti ostale relejne zaštite u TS
 • Provera funkcionalnosti TP tastera

39_2.jpg39_3.jpg

Pošto se revizija transformatorskih stanica obavlja dok je transformator isključen, obavlja se i čišćenje kompletne opreme. Uz čišćenje kompletne opreme vrši se provera mehaničke ispravnosti opreme unutar TS kao i mehaničko stanje samog ET (Provera izolatora, kablovskih veza, stanje dehidratora, stanja konzervatora, stanja slavine za ispuštanje ulja…).

Nakon izvršene revizije transformatorskih stanica, sastavlja se zapisnik (Stručni nalazi) o izvršenoj reviziji i isti se upućuje investitoru nakon izvršene revizije.
U slučaju da je uočen neki kvar ili smetnja prilikom revizije TS, Energomont nudi otklanjanje greške koja je uočena u najkraćem vremenskom intervalu.

Energomont Vam u ovoj oblasti nudi visoko kvalifikovano i stručno znanje, praćeno sa dugogodišnjim iskustvom koje se svakog trenutka unapređuje i podiže na viši nivo, kako bi Klijenti bili u potpunosti zadovoljni profesionalnošću i uslugom koja im je pružena.

39_4.jpg39_5.jpg

Cilj našeg rada je da zadovoljimo sve potrebe i zahteve naših kupaca, vodeći računa o bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine

Iza nas stoje naši pouzdani partneri, kako naši klijenti tako i isporučioci i podugovarači. Naše ime je simbol za kvalitet. Mi nudimo našim klijentima partnerski odnos, u kome se mogu potpuno osloniti na nas.

Vaš pouzdani partner! Kontaktirajte nas!