logo

Segedinski put 89

24415 Bački Vinogradi, Srbija

Pon-Pet 7.00 - 15.00

E-mail: office@energomont.rs

Remont

Energomont katalog

Katalog transformatora

 

 

PROJEKTOVANJE DISTRIBUTIVNIH TRAFO STANICA

Naša kompanija je opremljena i stručno osposobljena za delatnost projektovanja distributivnih trafo stanica naponskih nivoa 10/0.4kV i 20/0.4kV i snage do 2 x 1000kVA, koja se sastoji od:

 • Građevinskog objekta trafo stanice
 • Distributivnih energetskih transformatora snage od 50kVA do 1000kVA
 • Srednje naponskog postrojenja koje se sastoji od trafo blokova
 • Merno spojnog bloka
 • Mrežnog bloka
 • Niskonaponskog postrojenja sa delom za javnu rasvetu
 • Merenjem
 • Kompenzacijom reaktivne energije
 • Radnog i zaštitnog uzemljenja
 • Spremno za priključenje na elektrodistributivnu mrežu

44_1.jpg44_2.jpg

Za projektovanje posedujemo licencu odgovornog projektanta inženjerske komore Srbije broj 350, a za izvođenje radova licencu odgovornog izvođača radova inženjerske komore Srbije broj 450.
Sva ugrađena oprema poseduje odgovarajuću atestnu dokumentaciju.
Prednost ovih elektroenergetskih objekata su kratki rokovi izgradnje i kvalitetno snabdevanje električnom energijom.

44_3.jpg

44_4.jpg44_5.jpg44_6.jpg

Primena ima veoma širok spektar korisnika kao što su:

 • Industrijski objekti
 • Poljuprivredni objekti
 • Stambeni objekti
 • Turistički objekti
 • Sportski objekti
 • Trgovinski objekti
 • Telekomunikacioni objekti
 • Saobraćajni objekti
 • Zdrastveni objekti
 • Obrazovni objekti
 • Rudnici
 • Železnice
 • Pošte
 • Luke
 • Aerodromi

44_7.jpg44_8.jpg

Cilj našeg rada je da zadovoljimo sve potrebe i zahteve naših kupaca, vodeći računa o bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine

Iza nas stoje naši pouzdani partneri, kako naši klijenti tako i isporučioci i podugovarači. Naše ime je simbol za kvalitet. Mi nudimo našim klijentima partnerski odnos, u kome se mogu potpuno osloniti na nas.

Vaš pouzdani partner! Kontaktirajte nas!