logo

Segedinski put 89

24415 Bački Vinogradi, Srbija

Pon-Pet 7.00 - 15.00

E-mail: office@energomont.rs

Usluge

Energomont katalog

Katalog transformatora

 

 

REMONT I SERVIS ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

Energomont poseduje visoko kvalifikovanu radnu snagu, ogromno iskustvo sticano višedecenijskim radom na polju revizija distributivnih transformatorskih stanica. Pored navedenog, Energomont poseduje veoma sofisticiranu mernu opremu kojom se može detektovati bilo koja vrsta kvara, otkloniti je i preduprediti potencijalna havarija.
Pod revizijom distributivnih transformatorskih stanica se podrazumeva skup operacija u cilju provere rada funkcionalnosti svakog elementa koji se nalazi u stanici, provera električnih veličina i detekcija svih nepravilnosti kako bi se njihovim preventivnim otklanjanjem došlo do pouzdane energetske slike svakog objekta.
Bez obzira koji je uzrok dolaska ET u remontnu radionicu firme Energomont, postupak servisiranja je uvek identičan ali broj operacija koji se sprovodi na ET zavisi od vrste kvara:

 • Po prijemu ET u remontnu radionicu, vrši se pregled i vizualna kontrola, uz ispunjavanje određenih prijemno-kontrolnih lista
 • Vrši se čišćenje spoljašnjosti ET
 • U ispitnoj stanici vrši se ispitivanje i dijagnostika stepena kvara i nastalog oštećenja (U odeljku Ispitna stanica je detaljno definisana oprema kojom se ispitivanje ET vrši)

Remont transformatoraRemont transformatora

Remont transformatoraRemont transformatora

Nakon dijagnostike kvara, vrši se određivanje načina na koji će se vršiti remont, što podrazumeva sledeće operacije:

 • Iz transformatorskog suda se odlaže ulje na za to predviđeno mesto, aktivni deo ET se vadi iz suda i vrši se vizualna provera stanja aktivnog dela kao i unutrašnjosti suda
 • Ulje i sud se dalje tretiraju na način da budu spremni za ponovno punjenje trafo suda (Vrši se pranje unutrašnjosti suda i ulje se filtrira, a nakon tog skladišti, ukoliko se utvrdi da je kvalitet istog zadovoljavajući)
 • Vrši se otklanjanje kvara na unutrašnjem delu ET:
  - Premotavanje jednog, ili sva tri, primarna namotaja
  - Premotavanje jednog ili sva tri, sekundarna namotaja
  - Otklanjanje bilo kog fizičkog oštećenja na elementima za zatezanje ili jarma
  - Zamena bilo kog elementa za učvršćenje namotaja na stubu, u koliko na nekom postoji oštećenje
  - Zamena regulacione preklopke

Remont transformatoraRemont transformatora

Remont transformatoraRemont transformatoraRemont transformatora

Kada se izvrši potrebna aktivnost, vrši se međufazno ispitivanje aktivnog dela u vidu merenja otpora namotaja, prenosnog odnosa i faznog pomeraja. Ukoliko se utvrdi da je aktivni deo ET ispravan slede aktivnosti koje se vrše na svakom ET koji dođe u remontnu radionicu, odnosno deo tzv. standardnog remonta:

 • Sušenje aktivnog dela ET u vakuum sušari. Vakuum sušenje aktivnog dela se sprovodi uz konstrolu nivoa vakuuma i kontrolu temperature pri procesu vakuumskog sušenja aktivnog dela. Ceo proces sušenja se sprovodi u specijalnom uređaju izrađenom za ovu namenu i ceo proces sušenja je vođen preko SDADA-e i PLC-a, odnosno uloga operatera je isključivo samo praćenje procesa i nadzor. Vakuumsko sušenje se sprovodi etapno po unapred definisanom protokolu i jedan proces ovakvog sušenja traje 72 časa
 • Po završetku vakuumskog sušenja aktivnog dela ET, sledi postavljanje aktivnog dela u trafo sud i punjenje ulja u sud vakuum tehnikom kako se mehurići vazduha nebi zarovili u trafo sudu, što prilikom eksploatacije može da uzrokuje velike probleme (Pre punjenja se postavlja set novih zaptivača)
 • Nakon punjenja sledi finalno ispitivanje koje se satoji iz sledećih operacija:
  - Merenje otpornosti kao i merenje odnosa transformacije i faznog pomeraja
  - Merenje otpora izolovanosti namotaja
  - Merenje dielektrične čvrstoće transformatorskog ulja
  - U ispitnoj stanici se vrši:
    - Ogled praznog hoda
    - Ogled kratkog spoja
    - Test stranim naponom 2Un + 10kV
    - Međuzavojna proba (200Hz)
 • U slučaju da su sve dobijene vrednosti u dozvoljenim granicama ET se transportuje na farbanje i finalnu pripremu za isporuku
 • Sastavljanje ispitnog lista sa svim rezultatima merenja

Remont transformatoraRemont transformatora

Pored otklanjanja nedostataka na aktivnom delu ET, vrši se i sledeće:

 • Zamene VN i NN izolatora
 • Zamena iskrišta
 • Zamena zastavica
 • Zamene Buholc releja i kontaktnog termometra
 • Zamena dehidratora i zamena silikagela
 • Zamena kontaknog termometra
 • Zamena nivokaza ulja
 • Zamena ventila ili slavine za ispuštanje ulja
 • Zamena točkova
 • U slučaju da je potrebno vrši se varenje trafo suda i konzervatora

Remont transformatoraRemont transformatoraRemont transformatora

Svaki remontovan transformator pored prateće dokumentacije o opisu izvršenih radova i ispitnom listu, dobija i garanciju na urađeno.

ISO 9001:2015ISO 14001:2015ISO 18001:2007

Cilj našeg rada je da zadovoljimo sve potrebe i zahteve naših kupaca, vodeći računa o bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine

Iza nas stoje naši pouzdani partneri, kako naši klijenti tako i isporučioci i podugovarači. Naše ime je simbol za kvalitet. Mi nudimo našim klijentima partnerski odnos, u kome se mogu potpuno osloniti na nas.

Vaš pouzdani partner! Kontaktirajte nas!