logo

Segedinski put 89

24415 Bački Vinogradi, Srbija

Pon-Pet 7.00 - 15.00

E-mail: office@energomont.rs

Termovizija

Energomont katalog

Katalog transformatora

 

 

TERMOVIZIJA

Infracrvena termografija je beskontaktna metoda određivanja termperature i njene raspodele na površini objekta. Zasniva se na registrovanju infra crvenog (IC) zračenja koje emituje svako telo koje se nalazi na temperaturi iznad apsolutne nule.

41_1.jpg

Termografska kamera je uređaj koji prikuplja IC zračenje iz vidnog polja i pretvara ga u sliku koja u obojenim tonovima prikazuje raspodelu energije zračenja na posmatranim površinama.

Pomoću podataka o emisijskim svojstvima površina i stanju okoline moguće je dobiti precizne podatke o raspodeli temperature na površini objekta.

ENERGOMONT d.o.o. ima obučene kadrove, sa potrebnim sertifikatima, za rad sa termokamerom i za obradu dobijenih podataka.

41_2.jpg

Termovizijske kamere omogućuju prikaz toplotnih odnosa koje ljudskom oku nisu vidljive. Ovaj način merenja spada u tkz. bezkontaktno merenje, što znači da se merenje izvodi bez direktnog dodira merenog objekta kamerom, sa određene udaljenosti. Ogromne prednosti ovakvog postupka su:

 • Velika brzina (Reda milisec) što ujedno znači i veliku uštedu u vremenu
 • Olakšava, a nekada, uopšte i omogućava, merenje na pokretnim objektima
 • Izbegnuta je opasnost fizičkog povređivanja (Npr. delovi pod visokim naponom…)
 • Merenje visokih temperatura, gde primena kontaktnog termometra nije moguća
 • Ne oduzima energiju merenog objekta, te ne dolazi do izobličenja rezultata merenja
 • Nema opasnosti od kontaminacije (Opasne supstance) i oštećenja (Npr. lakiranih površina)

41_4.jpg41_5.jpg

Termografija omogućava otkrivanje nepravilnosti u ranoj fazi i samim tim sprečavanje kvara, što znači:

 • Povećanje bezbednosti
 • Poboljšanje pouzdanosti sistema
 • Smanjene broja nepredviđenih ispada
 • Smanjenje troškova popravke (Planiranje popravki)
 • Smanjenje troškova održavanja (Manji lager rezervnih delova)
 • Produženje životnog veka opreme

41_6.jpg41_7.jpg

Termografija je našla veoma široku upotrebu u svim oblastima života i rada kao što su:

 • Proizvodnja i distribucija električne energije (Pregledi generatora, transformatora, prekidača, naponskih regulatora, releja, kablova…)
 • Nadzor mehaničkih delova (Pregrevanje ležajeva, spojki, pumpi…)
 • Merenje u građevinarstvu (Merenje toplotnih gubitaka objekta, otkrivanje toplotnih mostova, otkrivanje vlage…)
 • Otkrivanje grešaka, odnosno kontrola u proizvodnji
 • Pregled štampanih veza
 • Otkrivanje potencijalnih mesta požara
 • Upotreba u medicini

41_8.jpg41_9.jpg

Termografija na elektropodručju:

 • Opterećenje bar 40% (Što više to bolje)
 • Slabi spojevi odnosno preopterećenje, nesimetričnost
 • Upoređivanje jednako opterećenih faza (Relativne temperature)
 • Izrada termograma istih mernih mesta pri jednakim uslovima
 • Ispoštovati uticaj vetra (< 15m/s), Sunca, vlage i temperature okoline na merna mesta
 • Nisko emisivne i hlađene površine izgledaju hladnije
 • Uvek se meri temperatura površine (Zaštita kontakata…)
 • Temperatura okoline (Zimski i letnji pregledi)

41_10.jpg41_11.jpg41_12.jpg

Cilj našeg rada je da zadovoljimo sve potrebe i zahteve naših kupaca, vodeći računa o bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine

Iza nas stoje naši pouzdani partneri, kako naši klijenti tako i isporučioci i podugovarači. Naše ime je simbol za kvalitet. Mi nudimo našim klijentima partnerski odnos, u kome se mogu potpuno osloniti na nas.

Vaš pouzdani partner! Kontaktirajte nas!