logo

Segedinski put 89

24415 Bački Vinogradi, Srbija

Pon-Pet 7.00 - 15.00

E-mail: office@energomont.rs

Proizvodi

Energomont katalog

Katalog transformatora

 

 

PROIZVODI

Proizvodnja energetskih transformatora

Decenijsko iskustvo u remontima energetskih distributivnih transformatora i revizijama transformatorskih stanica rezultovalo je odlukom da se pokrene proizvodnja i prodaja distributivnih energetskih transformatora.
Proizvodnja energetskih distributivnih transformatora se sastoji iz nekoliko koraka:

 • Projektovanje
 • Izrada magnetnog jezgra ET i trafo suda
 • Izrada primarnih (VN) i sekundarnih (NN) namotaja
 • Montaža (sklapanje) ETFinalno ispitivanje
 • Izrada tehničke dokumentacije i priprema za isporuku

Proizvodnja transformatora se sprovodi u skladu sa standardom SRPS EN 60076

Proizvodnja transformatora

Proizvodnja transformatoraProizvodnja transformatora

Projektovanje novog modela energetskog distributivnog transformatora započinje određivanjem osnovnih veličina (Snaga, prenosni odnos, struja, sprega…) i definišu se gubici u jezgru i bakru, odnosno definiše se klasa transformatora prema gubicima (Klasa može biti definisana od strane naručioca ili od strane objektivne potrebe tržišta u trenutku projektovanja).
Kada su se definisali početni elementi, ulazi se u projektovanje u užem smislu koje se sastoji iz sledećeg:

Korišćenje sofisticiranih softverskih alata za izvršenje proračuna sledećih elemenata ET:

 • Jezgra i jarma
 • Primarnih (VN) namotaja
 • Sekundarnih (NN) namotaja
 • Transformatorskog suda (Sud sa rebrima za hlađenje i poklopac suda)

 Proizvodnja transformatoraProizvodnja transformatoraProizvodnja transformatora

Izrada radioničkih crteža:

 • Izrada crteža svih elemenata koji su definisani proračunom
 • Šema veza unutar trafo suda (Spajanje izvoda namotaja sa regulacionom preklopkom i dalje sa VN i NN bolcnama)
 • Raspored elemenata na poklopcu trafo suda
 • Crteži svih pomoćnih elemenata za učvršćivanje aktivnog dela ET

 

Proizvodnja transformatora

Proizvodnja transformatora

Proizvodnja transformatoraProizvodnja transformatora

Proizvodnja transformatora

Za izradu namotaja se koriste specijalizovane automatizovane mašine TUBOLY za namotavanje koje velikom brzinom mogu izraditi veću količinu namotaja.

Proizvodnja transformatora

Proizvodnja transformatora

Kada je projektovanje u užem smislu završeno, započinje izrada delova energetskog distributivnog transformatora. Izrada delova ET se razdvaja u dva pravca.

Jedan pravac je izrada (Nabavka) magnetnog jezgra sa tačno definisanom vrstom dinamo lima, tačno definisanim dimenzijama, kao i izrada (Nabavka) kotla suda sa rebrima za hlađenje i poklopca suda prema radioničkim crtežima koji su izrađeni u fazi projektovanja.

Drugi pravac je izrada primarnih (VN) i sekundarnih (NN) namotaja. Izolacioni materijali koji se koriste pri izradi namotaja su renomiranih svetskih proizvođača kao što su: Isovolt, Krempel, Synflex. Za izradu namotaja se koriste specijalizovane automatizovane mašine za namotavanje koje velikom brzinom mogu izraditi veću količinu namotaja.

 

Proizvodnja transformatora

 Montaža (Sklapanje) energetskih transformatora se sastoji iz više elementa:

 • Termička obrada primarnih i/ili sekundarnih namotaja pre stavljanja na stub, kako bi se na definisan način izvršila termička obrada izolacionih materijala (U koliko je potrebno).
 • Postavljanje VN i NN namotaja na stub i učvršćenje namotaja i jarma magnetnog jezgra, povezivanje izvoda namotaja, preko preklopke sa bolcnama.
 • Postavljanje poklopca suda, postavljanje elemenata na poklopac suda (Izolatori, zaptivači, zastavice…).
 • Vakuumsko sušenje aktivnog dela transformatora – ovo je jedan od najbitnijih elemenata u fazi montaže, odnosno ovaj postupak daje garanciju na bezbednu i dugogodišnju eksploataciju ET u normalnim pogonskim uslovima bez poremećaja. Energomont poseduje vakuumsku sušaru u kojoj se reguliše nivo vakuuma, temperatura i sve to vođeno SCADA-om i PLC-om. Svaki obrađen ET poseduje grafičku dokumentaciju koja je dokaz da se u potpunosti ispoštovala procedura vakuumskog sušenja po predviđenoj tehnologiji. Ovaj dokument se može dati na uvid Naručiocu ukoliko postoji interesovanje.
 • Obrada trafo ulja vakuum sušenjem uz skladištenje u kontrolisanim uslovima (Pre sipanja trafo ulja u sud meri se tgδ ulja i tek nakon potvrde ispravnosti postoji dozvola za punjenje trafo suda).
 • Kada se vakuusmko sušenje aktivnog dela završi, vrši se postavljanje istog u sud, zaptivanje i punjenje trafo suda uljem vakuum tehnikom kako nebi dolazilo do ostataka mehurića vazduha unutar suda nakon punjenja.

Proizvodnja transformatoraProizvodnja transformatora

Finalno ispitivanje je verifikacija projektovanih vrednosti uz potvrdu funkcionalne ispravnosti ET, a samo ispitivanje se sastoji iz sledećeg:

 • Merenje otpornosti namotaja, merenje odnosa transformacije, merenje faznog pomeraja, kao i detekcija sprege (Analizator namotaja Tettex 2293)
 • Merenje otpora izolovanosti namotaja (Teraohm 5kV Metrel)
 • Merenje dielektrične čvrstoće transformatorskog ulja (OTS80PB Megger)
 • Merenje tgδ transformatorskog ulja (MIDAS micro 2883)
 • U ispitnoj stanici se vrši:
  - Ogled praznog hoda
  - Ogled kratkog spoja
  - Test stranim naponom 2Un+10kV
  - Međuzavojna proba (200Hz)
 • Ogled zagrevanja (Analizator namotaja Tettex 2293) – ovo spada u tipska ispitivanja ali Energomont ovaj ogled izvršava na svakoj novoj jedinici

Uporedo sa kompletnom proizvodnjom transformatora vrši se i kompletiranje dokumentacije, tehničkih opisa detalja, pripreme dokumentacije za krajnjeg korisnika. Energomont za svaki pojedinačan ET poseduje kompletnu dokumentaciju međufaznih ispitivanja, kompletnu dokumentaciju procesa sušenja (Dijagramskih zapisa sa SCADA-e), svih izvršenih ogleda, koji se pored ustupanja osnovne dokumentacije Korisniku, mogu staviti na uvid. Pored kompletne dokumentacije, krajnji Korisnik dobija garanciju na svaki novi ET u trajanju od 24 meseca uz doživotnu uslugu servisa i popravke za teritoriju Republike Srbije.

Proizvodnja transformatoraProizvodnja transformatoraProizvodnja transformatora

Proizvodnja transformatoraProizvodnja transformatoraProizvodnja transformatora

Proizvodnja transformatora

Trofazni uljni transformator snage 160 kVA

Proizvodnja transformatora

Proizvođač    Energomont  
Tip   ETR1 160-1EC  
Snaga Sn 160 kVA
Napon U1 / U20 20 / 0.42 kV
Struja I1 / I2 4.62 / 220 A
Napon kratkog spoja uk 3.80 %
Gubici u kratkom spoju  Pk  2000  W
Struja praznog hoda I0 0.84 %
Gubici u praznom hodu P0 300 W

Trofazni uljni transformator snage 250 kVA

Proizvodnja transformatora

Proizvođač    Energomont  
Tip   ETR1 250-1EC  
Snaga Sn 250 kVA
Napon U1 / U20 20 / 0.42 kV
Struja I1 / I2 7.22 / 344 A
Napon kratkog spoja uk 4.05 %
Gubici u kratkom spoju  Pk  2750  W
Struja praznog hoda I0 0.46 %
Gubici u praznom hodu P0 425 W

Trofazni uljni transformator snage 400 kVA

Proizvodnja transformatora

Proizvođač   Energomont  
Tip   ETR1 400-1EC  
Snaga Sn 400 kVA
Napon U1 / U20 20 / 0.42 kV
Struja I1 / I2 11.54 / 549 A
Napon kratkog spoja uk 3.92 %
Gubici u kratkom spoju Pk 3850 W
Struja praznog hoda I0 0.41 %
Gubici u praznom hodu P0 610 W

Trofazni uljni transformator snage 630 kVA

Proizvodnja transformatora

Proizvođač   Energomont  
Tip   ETR1 630-1EC  
Snaga Sn 630 kVA
Napon U1 / U20 20 / 0.42 kV
Struja I1 / I2 18.19 / 866 A
Napon kratkog spoja uk 4.2 %
Gubici u kratkom spoju Pk 5400 W
Struja praznog hoda I0 0.41 %
Gubici u praznom hodu P0 860 W

Trofazni uljni transformator snage 1000 kVA

Proizvodnja transformatora

Proizvođač   Energomont  
Tip   ETR1 1000-1EC  
Snaga Sn 1000 kVA
Napon U1 / U20 20 / 0.42 kV
Struja I1 / I2 28.8 / 1374.6 A
Napon kratkog spoja uk 5.67 %
Gubici u kratkom spoju Pk 9000 W
Struja praznog hoda I0 0.29 %
Gubici u praznom hodu P0 1100 W

Trofazni uljni transformator snage 1250 kVA

Proizvodnja transformatora

Proizvođač   Energomont  
Tip   ETR1 1250-1EC  
Snaga Sn 1250 kVA
Napon U1 / U20 20 / 0.42 kV
Struja I1 / I2 36.08 / 1718.30 A
Napon kratkog spoja uk 6.0 %
Gubici u kratkom spoju Pk 11000 W
Struja praznog hoda I0 0.8 %
Gubici u praznom hodu P0 1350 W

Trofazni uljni transformator snage 1600 kVA

Proizvodnja transformatora

Proizvođač   Energomont  
Tip   ETR1 1600-1EC  
Snaga Sn 1600 kVA
Napon U1 / U20 20 / 0.42 kV
Struja I1 / I2 46.19 / 2199.43 A
Napon kratkog spoja uk 6.0 %
Gubici u kratkom spoju Pk 14000 W
Struja praznog hoda I0 0.8 %
Gubici u praznom hodu P0 1700 W

 

 

Naš distributivni energetski transformator ima zvanični sertifikat izdat od strane nacionalnog instituta za istraživanje, razvoj i ispitivanje u oblasti elektrotehnike.  Proizvod je u skladu sa važećim standardima EU.
Pored distributivnih energetskih transformatora kompanija Energomont može da odgovori i na specijalne zahteve za energetske transformatore do 2 MVA.

Cilj našeg rada je da zadovoljimo sve potrebe i zahteve naših kupaca, vodeći računa o bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine

Iza nas stoje naši pouzdani partneri, kako naši klijenti tako i isporučioci i podugovarači. Naše ime je simbol za kvalitet. Mi nudimo našim klijentima partnerski odnos, u kome se mogu potpuno osloniti na nas.

Vaš pouzdani partner! Kontaktirajte nas!