logo

Segedinski put 89

24415 Bački Vinogradi, Srbija

Pon-Pet 7.00 - 15.00

E-mail: office@energomont.rs

Merenja - Ispitivanja

Energomont katalog

Katalog transformatora

 

 

STABILNA ISPITNA STANICA ENERGETSKIH DISTRIBUTIVNIH TRANSFORMATORA IS-01-15

Posedujemo ispitnu stanicu koja je projektovana na osnovu sopstvenog dugogodišnjeg iskustva, istraživanja i razvoja na ovom polju.

Vrste, kao i metode merenja zadovoljavaju sve propisane zahteve za izdavanje izveštaja o kvalitetu energetskog transformatora.

Predmeti ispitivanja mogu biti distributivni energetski transformatori snage od 50kVA do 1600kVA, naponskog nivoa 20/10/0.4kV.

43_1.jpg43_2.jpg

Ključni elementi ispitne stanice su:

- Trofazni regulacioni transformator sa servo regulaciom snage 100kVA, sa mogućnošću regulacije izlaznog napona 0V - 450V, In = 150A. Postoji mogućnost regulacije napona po fazi
- Stabilizacija izlaznog napona je rešena sa PLC regulaciom
- Namenski je projektovan i izrađen uljno hlađeni merni međutransformator, prenosnog odnosa 1:3, snage 100kVA
- Izvor ispitnog napona od 200Hz sa opsegom regulacije od 0V - 800V je obezbeđena sa rotacionim generatorom
- Izvor stranog napona je jednofazni visokonaponski uljni merni transformator sa naponom 0.23/35 /70kV, nazivne snage 20kVA
- Za specijalna merenja kod ogleda zagrevanja koristimo zakretni regulacioni transformator sa zakočenim rotorom i prisilnim hlađenjem opsega napona od 10V - 800V, I = 200A, i suvi merni međutransformator prenosnog odnosa 1:2, I = 200A

43_9.jpg43_8.jpg

Proces merenja i akvizicija dobijenih rezultata ispitivanja, je sa računarskom podrškom (SCADA).

Ispitnu stanicu pokreće Siemensov PLC sa Siemensovom WinCC SCADA sistemom. Na skadi imamo prikaz i obradu merenja sa umreženih uređaja PAC4200 analizatora i LMG500 mrežnog analizatora. Na računaru postoji baza merenja sa izveštajima.

Radom ispitne stanice upravlja PLC uređaj uz softver iz sopstvenog razvoja.

Sama ispitivanja se sastoje iz standardnih, kao i specijalnih merenja uz upotrebu najsavremenijih visoko preciznih instrumenata.

Standardna merenja :

  • Merenja gubitaka praznog hoda Pₒ
  • Merenje gubitaka kratkog spoja Pk

Treba napomenuti, da se ova dva merenja vrše sa specijalnim preciznim watmetrom.
- ZES ZIMMER - Multiphase Precision Power Meter LMG500

43_3.jpg

Osim brojnih pogodnosti za merenja ovog tipa, spomenuti instrument ima mogućnost merenja i pri vrlo niskim cos

Cilj našeg rada je da zadovoljimo sve potrebe i zahteve naših kupaca, vodeći računa o bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine

Iza nas stoje naši pouzdani partneri, kako naši klijenti tako i isporučioci i podugovarači. Naše ime je simbol za kvalitet. Mi nudimo našim klijentima partnerski odnos, u kome se mogu potpuno osloniti na nas.

Vaš pouzdani partner! Kontaktirajte nas!